Registratie

Het is niet noodzakelijk om u te registreren als u toegang tot de site wilt krijgen. Er kunnen echter delen van de website zijn, waarvoor een wachtwoord vereist is.

Cookies

FotoVideoRetail.nl maakt op dit moment geen gebruik van cookies op deze site.

Verzamelen gegevens

Wanneer u een bezoek brengt aan onze site, worden mogelijk automatisch, als onderdeel van de softwarematige werking van deze site, bepaalde gegevens verzameld, zoals uw IP-adres, uw internetprovider, uw besturingssysteem, de site waar u vandaan komt en de tijd en datum van uw bezoek. Bezoekers kunnen niet worden ge√Įdentificeerd aan de hand van de gegevens die op deze wijze worden verzameld. FotoVideoRetail.nl gebruikt deze gegevens uitsluitend voor interne marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om te zien welke pagina's het meest worden bezocht, teneinde de site te verbeteren. Nadat deze gegevens voor interne marketingdoeleinden zijn gebruikt, worden deze gegevens weggegooid.

Persoonlijke gegevens

Wanneer FotoVideoRetail.nl gegevens verzamelt die u vrijwillig verstrekt, wil FotoVideoRetail.nl dat u weet waarom u om deze gegevens wordt gevraagd en hoe deze gegevens zullen worden gebruikt. In bepaalde gevallen kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw telefoonnummer, uw e-mailadres en andere gegevens die u op verschillende momenten besluit te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een online formulier invult of online een verzoek indient. FotoVideoRetail.nl gebruikt de persoonlijke gegevens die online worden verzameld om uw verzoeken te verwerken, om u te informeren over zaken die naar onze mening voor u interessant zouden kunnen zijn en om inzicht te krijgen in uw behoeften, zodat we u een zo hoog mogelijk serviceniveau kunnen bieden. FotoVideoRetail.nl zet zich ervoor in om de persoonlijke gegevens die u aan deze site verstrekt te beschermen en te beveiligen. Uw persoonlijke gegevens worden door FotoVideoRetail.nl niet zonder uw medeweten en

© 2024 BENRO Nederland BV